_____________       _____________       _____________     _____
|       |      |       |      |       |    |   |
|   117   |  <---  |   118   |  <---  |   480   |    | K |
|_____________|      |_____________|      |_____________|    |_____|

I......-->lfietd
             hTe......<-->oloq
d..
             ....<-->osht
......<-
                ->
t[]o


       heT..-->tenx..-->ady.
   
              .-->htere..-->m
ere..-
                  
 ->[nsh(..-->a[dkr..--
         
         >isnrg..-->]aod]nnr
            "I....-->fsi[rt...
.-->][m
          sa]....-->erh.
...-->e[m]n
               
t


e[Th...<-->ood
lq...<-->]stho
[...<-->t]o
  I.....-->elditf


    eTh.......-->dolqo....
...-->osht..
.....-->ot
  ][         ehT[......-->oqlod....
 
          ..-->ot]hs......-->to


"[[I...<-->]rtisf.
..<-->msa...<-->rh
e]..
.<-->nmet

        r,eTn....-->[me....-->o
  
      ynl....-->ed[nhx(aeg...
   
   .-->xfedi]....-->sstare
  ....-->at
....-->oaolna[
n]]gs