_____________       _____________       _____________
|       |      |       |      |       |
|   309   |  <---  |   670   |  <-->  |   260   |
|_____________|      |_____________|      |_____________|

[0.....-->226.....-->528143.....-->OTCLA_HA_RBN
LC.....-->_VONNT[NANI_RECIA.....-->F]NEES[G__RR
AEP.....-->R_TNAI_NC[E]NO]AV]